Projektledning

Ordförklaring

Ledning av ett projekt omfattar samordning, styrning, planering och organisering av projektet.

Kategorier

Projekt

Underkategorier

Ledningsgrupp

Relaterade mallar

GANTT-schema 26 veckor 2019

Tidsåtgång projektaktiviteter 2019

GANTT-schema 18 månader 2019