Projektinköpare

Ordförklaring

Inköpare som här helt dedikerade till projektet och endast arbetar för projektets bästa. Projektinköparna är ibland engagerade redan i företagets anbudsprojekt.

Kategorier

Projekt