Projektfastighet

Ordförklaring

Fastighet som är inköpt för att utvecklas och säljas vidare inom 18 månader.

Kategorier

Projekt, Byggnadsrörelse och handel med fastigheter