Projektanställning

Ordförklaring

En tidsbegränsad anställning som är kopplad till specifika arbetsuppgifter eller ett visst uppdrag.

Kategorier

Projekt