Projektanställd

Ordförklaring

Medarbetare som är anställd för ett visst projekt.

Kategorier

Projekt