Projekt

Ordförklaring

En arbetsuppgift som både i fråga om tidsperspektiv och verksamhet skiljer sig från den övriga verksamheten.

Underkategorier

Projektanställd, Projektanställning, Projektbolag, Projektering, Projektfastighet, Projektinköpare, Projektledning, Projektplan, Projektör, Projektavtal

Relaterade mallar

Handlingsplan projekt 2020

Kommunikationsplan projekt 2020

Avtal om konsulttjänster (Visst projekt med arvode efter utfall) 2020

Tidsåtgång projektaktiviteter 2020