Projekt

Ordförklaring

En arbetsuppgift som både i fråga om tidsperspektiv och verksamhet skiljer sig från den övriga verksamheten.

Underkategorier

Projektanställd, Projektanställning, Projektbolag, Projektering, Projektfastighet, Projektinköpare, Projektledning, Projektplan, Projektör, Projektavtal

Relaterade mallar

Handlingsplan projekt 2019

Kommunikationsplan projekt 2019

Avtal om konsulttjänster (Visst projekt med arvode efter utfall) 2019

Tidsåtgång projektaktiviteter 2019