Prohibitiv tull

Ordförklaring

En tulltariff som är satt så hög att den i praktiken hindrar import av en vara.