Progressiva rörliga kostnader

Ordförklaring

Rörliga kostnader som ökar procentuellt snabbare än tillverkningen eller försäljningen, t.ex. lönekostnader pga övertid.

Kategorier

Produktion