Progressiv beskattning

Ordförklaring

Den beskattningsmetod enligt vilken den procent som uttas som skatt av inkomsten stiger vid ökande inkomst.