Progressiv avskrivning

Ordförklaring

När avskrivningarna ökar successivt över en produkts livslängd. Motsats: degressiv avskrivning.

Kategorier

Avskrivning