Program

Ordförklaring

En plan för en viss verksamhet.

Underkategorier

Mjukvara, Åtgärdsprogram