Prognosfel

Ordförklaring

Differensen mellan ett prognosvärde och det verkliga utfallet.