Prognos

Ordförklaring

En bedömning av den framtida utvecklingen inom ett område.

Relaterade mallar

Likviditetsprognos 2020

Resultatbudget tvåårig kostnadsslagsindelad 2020

Säljprognos 2020