Prognos

Ordförklaring

En bedömning av den framtida utvecklingen inom ett område.

Relaterade mallar

Likviditetsprognos 2019

Resultatbudget tvåårig kostnadsslagsindelad 2019

Säljprognos 2019