Proformafaktura

Ordförklaring

En preliminär faktura som används vid förskottsbetalning och import. Vid import följer proformafakturan med varorna för att förtullning skall fungera på ett smidigt sätt, eftersom data från en faktura ofta krävs vid förtullningen.

Kategorier

Import