Produktplacering

Ordförklaring

Strategiska åtgärder för att en viss produkt lättare ska uppmärksammas av en presumtiv kund. Allt fler produkter marknadsförs på detta sätt i tv.