Produktmix

Ordförklaring

Produktsortimentet som ett företag erbjuder.

Kategorier

Produktion, Marknadsföring