Produktmarknad

Ordförklaring

Produktmarknaden avgränsas med hänsyn till en viss produkts utbytbarhet. Produkter som köpare tycker är jämförbara när det gäller egenskaper, pris och användningsområde tillhör samma produktmarknad.

Kategorier

Marknad

Relaterade mallar

Produkt- marknadsmatris 2023