Produktkalkyl

Ordförklaring

En beräkning som utförs och fördelas per produkt för att få fram ett underlag på vilket ett beslut om framtida produktion kan baseras.

Underkategorier

Bidragsanalys, Divisionskalkyl