Produktionskostnad för en fastighet

Ordförklaring

Den totala kostnaden för att uppföra en byggnad till ett skick färdigt att brukas, från planering till färdigställande.

Kategorier

Fastighet