Produktionskontroll

Ordförklaring

Kvalitetskontroll av produktionen. Den utförs oftast av producenten själv men kan utföras av tredje part eller beställaren, allt efter vad som har avtalats parterna emellan.

Kategorier

Produktion, Kontroll

Underkategorier

P-märkning