Produktion

Ordförklaring

Tillverkning. Produktion kan också avse den specifika mängd varor som ett företag tillverkar.

Kategorier

Företag

Underkategorier

Överkapacitet, Produktionskontroll, Produktmix, Progressiva rörliga kostnader, Samproduktionspris, Tillverkare, Tillverkningsomkostnader, Varulager, Kapitalintensiv produktion, Konstruktionspraxis, KOP, Logistik, Ställtid