Produkter i arbete

Ordförklaring

En post i internredovisningen. De halvfärdiga produkterna kallas produkter i arbete, vilket är ett slags lager.

Kategorier

Intern redovisning

Underkategorier

PIA

Relaterade mallar

Intäktsbudget produkt delmarknad 2019

Arbetsordning styrelsens arbete 2019

Arbetsordning styrelsens arbete Engelsk 2019

Checklista undvikande av intrång i upphovsrätt 2019