Producentvara

Ordförklaring

Handelsvara som är avsedd att köpas av företag och förbrukas inom deras rörelse.

Kategorier

Tillverkare, Företag