Producentprisindex

Ordförklaring

PPI. Producentprisindex visar prisutvecklingen på produkter vid leverans från svenska producenter, till inhemsk marknad eller för export.

Kategorier

Index

Relaterade mallar

Indexklausul - Lokal 2020