Producentansvar

Ordförklaring

Lagstadgad skyldighet för producenterna att ansvara för att samla in och hantera uttjänta produkter.

Kategorier

Tillverkare