Processrätt

Ordförklaring

Rättsreglerna om rättegång, skiljeförfarande och liknande.

Underkategorier

Undersökningsprincipen, Objektivitetsprincipen, Officialprincipen, Rättegång, Process (domstol), Dispositionsprincipen, Vittne, Process