Processledning

Ordförklaring

Domarens ledande av rättegångsförhandlingen. Processledningen brukar delas in i formell- och materiell processledning.

Kategorier

Rättegång, Process (domstol)

Underkategorier

Materiell processledning