Processinvändning

Ordförklaring

Åberopande av ett processhinder (i motsats till sakinvändning).