Processförutsättning

Ordförklaring

För att ett mål ska kunna upptas till prövning krävs det att vissa villkor är uppfyllda, t.ex. att käranden är processbehörig.

Underkategorier

Processbehörighet