Processförlikning

Ordförklaring

Förlikning i tvistemål medan det är i process. Eftersom domstolen kan stadfästa förlikningen kan denna förlikning få starkare verkningar.

Kategorier

Förlikning, Process (domstol)

Underkategorier

Förlikningsavtal