Processbehörighet

Ordförklaring

En parts behörighet att själv föra sin talan i tt ärende vid domstol.

Kategorier

Processhabilitet, Processförutsättning