Process

Ordförklaring

Begreppet process kan betyda flera saker. Det kan bl.a. betyda utvecklingsförlopp eller, i juridiska sammanhang, rättegång.

Kategorier

Process (domstol), Processrätt