Pro rata

Ordförklaring

I proportion. Används inom juridik och ekonomi för att t.ex. beteckna förhållandet mellan utdelning och aktieinnehav.