Pro rata-regeln

Ordförklaring

En försäkringsrättslig grundprincip som innebär att ett försäkringsbolags ansvar i ett försäkringsfall med inkorrekta uppgifter om värde, kan bestämmas enligt vad som skulle ha gällt om bolaget från början fått korrekta upplysningar.

Kategorier

Försäkringsgivare