Pro formafaktura

Ordförklaring

En fakturakopia som används för införtullning.

Kategorier

Faktura, Pro forma