Pro forma

Ordförklaring

För formens skull, för syns skull.

Underkategorier

Pro formafaktura