Pro determinata parte

Ordförklaring

Uppdelning av betalningsansvaret på bestämda delar.