Privaträtt

Ordförklaring

Generellt sett detsamma som civilrätt.

Kategorier

Civilrätt, Privat