Privatisering

Ordförklaring

En verksamhet som har bedrivits av stat, landsting eller kommuner genom försäljning eller nedläggning övergår till att drivas av enskilda företag, aktiebolag eller kooperativ.