Private placement

Ordförklaring

Tillförsel av nytt kapital genom köp eller nyteckning av aktier i ett företag som inte är marknadsnoterat.