Privat

Ordförklaring

Privat är synoym med enskild, personlig och individuell. Privat är motsatsen till offentlig.

Underkategorier

Privaträtt