Privat pensionsförsäkring

Ordförklaring

En individuell pensionsförsäkring som enskilda kan teckna i ett försäkringsbolag.