Prisstopp

Ordförklaring

Statligt förbud mot höjning av priser.