Prisspread

Ordförklaring

Optionsstrategi som innebär att man samtidigt köper och utfärdar optioner med samma löptid men med olika lösenpris.

Kategorier

Spread