Prissättningskalkylering

Ordförklaring

De beräkningar som ett företag utför för att beräkna vilket pris som det måste ta ut för en vara för att få täckning för kostnader, för att nå en viss marginal.

Kategorier

Produktkalkylering

Underkategorier

Kalkylmässig avskrivning