Prisreglering

Ordförklaring

Ingrepp i prisbildningen från statens sida genom regleringar.