Prismekanism

Ordförklaring

Mekanismen som sätter priserna i en bransch, på vara eller i ett samhälle i stort.