Priselasticitet

Ordförklaring

Ett mått på hur stor den procentuella förändringen i den efterfrågade mängden av en produkt är i förhållande till en viss procentuell förändring i produktens pris.

Kategorier

Elasticitet