Prisdifferentiering

Ordförklaring

Tillämpning av olika priser på samma produkt beroende på olikheter i efterfrågan, konkurrens eller kostnader eller motprestationer från köparens sida.