Primärt ansvar

Ordförklaring

Ansvar i första hand för en skuld.